elumatec zaprasza na fensterbau frontale 2016
elumatec zaprasza na fensterbau frontale 2016

elumatec, lider w produkcji maszyn do precyzyjnej obróbki profili z aluminium, PVC i stali, zapre-zentuje najnowocześniejsze rozwiązania na stoisku 514 w hali 3A. 

Targi FENSTERBAU FRONTALE to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń dla branży okienno-drzwiowej, na których nie może zabraknąć czołowego dostawcy maszyn. „Targi w Norymberdze ofe-rują możliwość zaprezentowania naszych produktów i zastosowanych rozwiązań na arenie międzyna-rodowej. Klienci mają możliwość poznania nie tylko samych maszyn, ale również ludzi, którzy mają bezpośredni wpływ sukces marki elumatec” – podkreśla Waldemar Lis – prezes elumatec Polska. 

Podczas tegorocznej edycji Fensterbau Frontale elumatec na swoim stoisku zaprezentuje zarówno nowości produktowe jak i sprawdzone maszyny w nowych odsłonach: 

  • SBZ 122 - światowa premiera 4-osiowego centrum obróbczego SBZ 122/74 


Seria SBZ 122 z ponad  tysiącem zainstalowanych  maszyn należy do bestsellerów firmy eluma-tec. Modułowa budowa, pochylone łoże maszynowe, powiększony zakres obróbczy oraz moż-liwość dopasowania do najróżniejszych zastosowań – to podstawowe cechy nowych centów. Dzięki zastosowaniu nowych technologii (wrzeciono z kontrolowaną prędkością obrotów, mocne serwosilniki, lżejsze agregaty) obróbka profili PVC, aluminiowych i stalowych jest jesz-cze szybsza, bardziej precyzyjna i opłacalna. 
 

  • SBZ 616 i SBZ 617 – wszechstronny duet dla większej produktywności 


Jak można zrealizować kompleksowe zlecenia gwarantując jednocześnie krótkie terminy do-staw? Odpowiedzią na to pytanie są centra SBZ 616 oraz SBZ 617. Obie ma-szyny automatyzują ob-róbkę profili PVC począw-szy od cięcia, poprzez wy-cięcia klinowe, wiercenie, frezowanie i wkręcanie. Tak przygotowany profil może od razu przejść do zgrzewania. Automat tnący SBZ 616, wyposażony w tarczę 550mm, gwarantuje szybkie i czyste cięcie. Centrum ob-róbcze SBZ 617 uzupełnia cięcie o obróbki włącznie z przykręcaniem wzmocnień.  
 
 
 
 

  • SBZ 151 – szybka i precyzyjna produkcja fasad, okien i drzwi 


5-osiowe centrum obróbcze SBZ 151 stworzone jest dla racjonalnej obróbki profili aluminio-wych i stalowych. Wszystkie obróbki jak frezowanie, wiercenie, gwintowanie, wycinanie kli-nowe i cięcie odbywają się na unieruchomionym pro-filu. Za pomocą głowicy kąto-wej (opcja) profile mogą być obrabiane również od dołu, co oznacza, że przy jednym mocowaniu profil jest obra-biany z 6 stron! Jeżdżący ma-gazyn skraca czasy zmiany narzędzi. O tempo pracy dbają również wytrzymałe i odporne na zużycie napędy bezpośrednie, które przyspieszają pozycjonowanie agregatu obróbczego. Dwie oddzielne strefy obróbcze po-zwalają korzystać z maszyny w ruchu wahadłowym.  
Profile machining centre SBZ 151 Flexium+
 

  • eluCad – przyjazne i inteligentne programowanie obróbek 


eluSoft – spółka córka elumatec AG, twórca oprogramowania eluCad, dedykowanego maszy-nom elumatec, przedstawi innowacyjne rozwiązania oraz udoskonalenia wprowadzone do programu eluCad. Program ten umożliwia szybkie i bezproblemowe tworzenie programów obróbczych. Wiele uwagi poświęcone będzie uaktualnionemu modułowi „Import 3D”. Zasto-sowanie tego rozwiązania  pozwala na oszczędność czasu i minimalizację  błędów, które mogą pojawić się przy ręcznym programowaniu skomplikowanych obróbek. 
 
 O wszystkich nowościach będą Państwo mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami  elumatec Polska  podczas targów Fensterbau na stoisku 514 w hali 3A.

 

źródło: elumatec