Rozwiązania przeciwpożarowe w systemach Ponzio
Rozwiązania przeciwpożarowe w systemach Ponzio

Innowacyjne rozwiązania systemowe firmy Ponzio znajdują zastosowanie w budynkach o różnorodnym przeznaczeniu i spełniają rygorystyczne wymogi dotyczące energooszczędności, komfortu oraz bezpieczeństwa - również w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Do wyspecjalizowanych rozwiązań w tej kategorii zaliczają się systemy przeciwpożarowe stosowane zarówno w konstrukcjach okienno-drzwiowch, jak i fasadowych.

Przykładem systemu ściany osłonowej słupowo-ryglowej o odporności ogniowej jest Ponzio PF 152 ppoż. EI 30, EI60. System otrzymał klasyfikację w zakresie odporności ogniowej ścian osłonowych w pełnej konfiguracji. Po przeprowadzeniu badań przy nagrzewaniu od strony wewnętrznej i zewnętrznej, został zakwalifikowany do klasy EI 60 oraz EI 30. W systemie można wykonywać przeciwpożarowe ściany osłonowe z pasami międzykondygnacyjnymi przeszklonymi i nieprzeziernymi. Jako wypełnienia przezroczyste mogą być stosowane szyby ogniochronne klasy EI 30 lub EI 60 (pojedyncze lub w zespoleniu) większości producentów dostępnych na rynku. 

Wewnętrzne aluminiowe kształtowniki wzmacniające z wkładami ogniochronnymi wraz ze specjalnymi złączkami rygiel-słup zapewniają nośność konstrukcji w warunkach pożaru. Taśmy pęczniejące chronią przekładki termiczne oraz uszczelniają połączenia pomiędzy konstrukcją a szybami, lub innymi wypełnieniami nieprzezroczystymi, tworząc element o odporności i izolacyjności ogniowej.

W systemie PF 152 ppoż. istnieje możliwość wykonania konstrukcji fasadowej z drzwiami o odporności ogniowej, zarówno jedno jak i dwuskrzydłowymi.
 

Dopuszczenia

1561/10/RO3NP "Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian osłonowych systemu Ponzio PF 152 w konfiguracji pełnej i częściowej firmy Ponzio Polska Sp. z o.o."

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej LBO-576-K/14
 
Do wykonywania wewnętrznych i zewnętrznych przegród przeciwpożarowych przeznaczony jest system okienno-drzwiowy o trzykomorowej konstrukcji Ponzio PE 78EI. Profile wypełnione są specjalnymi wkładami ogniochronnymi zapewniając odporność ogniową w klasach: EI15, EI30, EI45, EI60, EI90, EI120.

Ponzio PE 78EI pozwala na wykonywanie jedno i dwuskrzydłowych drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz o różnych rozwiązaniach progowych. 

W systemie zastosowano przekładki termiczne o szerokości 35 mm, dzięki temu zapewniają bardzo dobrą izolację termiczną.

Głębokość konstrukcyjna kształtowników dla ościeżnic i skrzydeł wynosi 78 mm (89 mm dla EI 120).

Dzięki trzykomorowej budowie i dodatkowym elementom wzmacniającym, system pozwala na wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach.

Charakterystyka
- ścisłe powiązanie z innymi systemami rodziny Ponzio; 
- zlicowane skrzydła drzwi 
- wiele wariantów wykonania skrzydeł drzwiowych
- możliwość wykonania konstrukcji dymoszczelnych 
- możliwość wykonania konstrukcji łukowych
- dwa typy wkładów ogniochronnych: wkłady gipsowe oraz wkłady glinokrzemianowe 
- zastosowanie wypełnień o grubości 8-54 mm (58 - 65 mm dla EI120)
 

Dopuszczenia
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7540/2013 "DRZWI PRZECIWPOŻAROWE ORAZ ZESTAW WYROBÓW DO WYKONYWANIA PRZECIWPOŻAROWYCH ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU PONZIO PE 78EI Z KSZTAŁTOWNIKÓW ALUMINIOWYCH Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ"
Klasyfikacja ogniowa: EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, EI 120

 

źródło: Ponzio Polska

OKNO nr 3/2015