Energooszczędny montaż okien ProEnergy System
Energooszczędny montaż okien ProEnergy System

ProEnergy System to jedyny na pol­skim rynku kompletny produkt do energooszczędnego montażu okien.

Podstawowym celem energooszczędnego montażu warstwowego w systemie ProEnergy (Aprobata Techniczna ITB AT-15-9454/2015) jest eliminacja możliwości powstawania mostków termicznych oraz skuteczne zabezpieczenie izolacji termicznej przed wil­gocią z jednoczesnym zapewnieniem stałej jej wentylacji. Taki montaż okien charakteryzuje się stosowaniem wielowarstwowych mate­riałów, wypełniających szczelinę obwodową pomiędzy ościeżnicą a ościeżem. Zasadniczą cechą energooszczędnego montażu jest zastosowanie w styku okna z murem trzech warstw materiałów o ściśle określonych właściwościach, a mianowicie::

  • wewnętrzna warstwa – utworzona z ta­śmy paroizolacyjnej (paroszczelnej) wy­konanej z folii aluminiowej wzmocnionej włókniną, mocowaną za pomocą taśmy butylowej – do ściany oraz taśmy z klejem akrylowym – do ościeżnicy,
  • środkowa warstwa – do wykonania której stosowany materiał termoizolacyjny, pianka poliuretanowa Tytan Professional Energy 2020.
  • zewnętrzna warstwa – która, wykonywana jest z taśmy z elastycznej folii paroprze­puszczalnej oraz z poliuretanowej taśmy uszczelniającej, mocowaną za pomocą taśmy butylowej – do ściany oraz taśmy z klejem akrylowym – do ościeżnic.

Taśma Okienna Wewnętrzna Tytan Professional jest przeznaczona do izolacji połączeń pomiędzy murem, a ościeżnicami okien i drzwi w celu zabezpieczenia złącza przed wnikaniem wilgoci z pomieszczenia. Taśma składa się z wysokiej jakości pa­roszczelnej membrany, która gwarantuje optymalną wartość współczynnika Sd, pokrytej z obu stron włókniną poliestrową.

Taśma jest kompatybilna z takimi materiałami jak kleje, tynki itp. Ze względu na swoje właściwości produkt nadaje się do instalacji w miejscach, w których wymagane jest stosowanie produktów o niskim współ­czynniku paro przepuszczalności. Zastoso­wanie Taśm Okiennych Tytan Professional pozwala wyeliminować mostki termiczne i korzystnie wpływa na oszczędność energii cieplnej. Produkt wyposażony jest w spe­cjalną wstęgę kleju, umożliwiającą montaż do ramy okiennej lub drzwiowej, także w niekorzystnych warunkach atmosferycz­nych. Opcjonalnie może być wyposażony we wstęgę kleju butylowego, za pomocą której odbywa się montaż do muru, co ogranicza potrzebę stosowania dodatkowo kleju montażowego.

Energooszczędna piana poliuretanowa dedykowana do montażu stolarki otworo­wej. Skutecznie i trwale eliminuje mostki termiczne. Pozwala zredukować straty cie­pła w izolacji stolarki otworowej do 60%. Piany Tytan O2 nie emitują szkodliwych oparów MDI podczas aplikacji (potwierdzo­ne przez SP Provning Forskning Swedish Institute). Produkty sklasyfikowane przez The Building Informaction Foundation RTS z Finlandii jako materiał budowlany klasy M1 – po utwardzeniu są bezzapachowe oraz nie emitują TVOC, formaldehydu, amoniaku i MDI. Jednokomponentowa Piana Tytan Professional O2 Energy 2020 utwardza się pod wpływem wilgoci. Piana jest odporna na pleśnie i grzyby oraz na działanie wysokich i niskich temperatur (od – 60°C do +100°C). Po utwardzeniu pianę można ciąć, piaskować, gipsować lub ma­lować. Wysokiej jakości piana pistoletowa Tytan Professional O2 jest produkowana zgodnie z normą ISO 9001:2000.

Taśma Okienna Zewnętrzna Tytan Professional jest przeznaczona do izolacji połączeń pomiędzy murem, a ościeżnicami okien i drzwi w celu zabezpieczenia złącza przed wnikaniem deszczu i wiatru do izolacji termicznej. Taśma składa się z wysokiej jakości paro przepuszczalnej membrany, która gwarantuje optymalną wartość współ­czynnika Sd pokrytej z obu stron włókniną poliestrową, co pozwala na odparowanie wody ze złącza. Taśma jest kompatybilna z takimi materiałami jak kleje, tynki itp. Ze względu na swoje właściwości paroprze­puszczalne taśma nadaje się do instalacji w miejscach, w których wymagane jest stosowanie produktów o wysokim współ­czynniku paro przepuszczalności. Zastoso­wanie Taśm Okiennych Tytan Professional pozwala wyeliminować mostki termiczne i korzystnie wpływa na oszczędność energii cieplnej.

Produktem komplementarnym w sys­temie ProEnergy jest Klej Enerygy 2020 do EPDM i taśm okiennych. Hybrydowy, montażowy, jednoskładnikowy uniwer­salny klej utwardzający się pod wpływem wilgoci z powietrza nie zawierający roz­puszczalników, izocyjanianów ani wody. Klej jest przeznaczony do różnorodnych prac montażowych i wykończeniowych w budownictwie ale jego podstawowym zadaniem jest przyklejanie gumy EPDM oraz taśm okiennych do fasad. 

Jednym z większych problemów przy montażu okien jest wszechobecny kurz i pył. Stosowane taśmy, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne bardzo szybko łapią wszystkie zanieczyszczenia pyliste i wtedy pojawia się duże ryzyko, że nie uda się ich użyć popra­wie, a czasem nawet w ogóle przykleić. Tytan Professional Energy 2020 idealnie sprawdza się przy doklejeniu włókniny, a tym samym daje gwarancję łączenia i wykonania perfekcyjnego montażu stolarki otworowej. To niezwykle ważna kwestia, tym bardziej przy wymagającym i precyzyjnym montażu energooszczędnym.
Zalety systemu Tytan Professional ProEnergy:

  • ochrona stolarki przed niszczeniem
  • likwidacja mostków termicznych
  • zapobieganie kondensacji pary wodnej
  • ochrona warstwy izolacyjnej przed za­wilgoceniem oraz powstawaniem pleśni i grzybów
  • podniesienie komfortu użytkowania mieszkania
  • zapewnia trwałość parametrów izolacji akustycznej

 

źródło: Selena