Trójwarstwowe uszczelnienie okien w systemie greenteQ w Domu Zeroenergetycznym GREEN POWER
Trójwarstwowe uszczelnienie okien w systemie greenteQ w Domu Zeroenergetycznym GREEN POWER

W budynku GREEN POWER zaprojektowano dużo przeszklonych powierzchni, dzięki którym ma być pozyskiwane ciepło z promieniowania słonecznego. Jednocześnie mogą one być przyczyną dużych strat energetycznych, zwłaszcza, jeśli zostaną one nieprawidłowo zamontowane. Dlatego standardem w domach energooszczędnych jest stosowanie taśm uszczelniających. Takie rozwiązanie – system greenteQ – zastosowane zostało również w Domu Zeroenergetycznym GREEN POWER.

W budynku GREEN POWER zamontowane zostały okna Winergetic firmy Oknoplast, które należą do najcieplejszych na rynku. Jednak nawet najbardziej ciepłe okno nie spełni stawianych przed nim oczekiwań, jeśli zostanie nieprawidłowo zamontowane. Chodzi głównie o połączenie ościeżnicy z murem. Od razu trzeba zaznaczyć, że typowe osadzanie okien na piankę poliuretanową nie jest wystarczające. Połączenie pomiędzy elementem budowlanym i murem musi spełniać różnorodne funkcje. Przy uszczelnianiu okna należy zawsze przestrzegać zasady „wewnątrz szczelniej niż na zewnątrz”. Należy uwzględnić zwiększone wymagania dotyczące ościeża, okien i rolet. Wewnętrzne połączenia nie mogą przepuszczać powietrza oraz wilgoci, środkowe muszą zapewnić izolację termiczną i akustyczną, natomiast zewnętrzne muszą być odporne na warunki atmosferyczne. Właściwe uszczelnienie oznacza współdziałanie wszystkich trzech płaszczyzn jednocześnie w sposób prawidłowy i nie wykluczający się. Dlatego też wszystkie trzy płaszczyzny należy traktować jako łączny system.

System greenteQ firmy VBH w budynku GREEN POWER

„Produkty marki greenteQ są produktami najwyższej jakości, którą potwierdzają certyfikaty renomowanych instytutów badawczych w Niemczech. System montażu trójwarstwowego greenteQ został skrupulatnie dopracowany pozwalając osiągnąć znakomity wynik przy optymalnym koszcie.” – uzasadnił konieczność stosowania trójwarstwowego systemu uszczelnień Vahe Yedigaryan, Product Manager marki greenteQ.  
W skład systemu szczelnego montażu wchodzą specjalnie dedykowane folie i taśmy, których rolą jest ograniczenie przenikania wilgoci oraz uszczelnienie szczelin pomiędzy murem a ościeżem okna. Do montażu używa się folii zewnętrznej paroprzepuszczalnej i jednocześnie odpornej na warunki atmosferyczne, piany niskorozprężnej oraz folii wewnętrznej paroszczelnej. Każda z nich pełni określoną rolę:
Folia zewnętrzna to  ochrona  przed  warunkami  atmosferycznymi.  Musi być wodoszczelna i otwarta na dyfuzję. Wilgoć znajdująca się w murze może być poprzez tę warstwę w sposób kontrolowany odprowadzana na zewnątrz. 
Warstwa środkowa posiada właściwości w zakresie izolacyjności cieplnej i akustycznej. Znajduje się tam mocowanie i odciążanie okna, które zapewniają odprowadzenie wszelkich obciążeń statycznych i dynamicznych do bryły budynku. 
Folia wewnętrzna stanowi uszczelnienie wewnętrzne, które musi działać hamująco na przepływ powietrza i dyfuzję pary wodnej. Dlatego w obręb szczelin nie może dostawać się ciepłe, wilgotne powietrze z pomieszczenia i nie może tworzyć się woda kondensacyjna w obszarze połączenia.
W skład systemu greenteQ wchodzi również taśma VARIO 3, która łączy w jednym produkcie cechy wymienionych trzech warstw – wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. Do jej zastosowania konieczne jest przygotowanie otworu o gładkich wyrównanych powierzchniach.