Poprawny montaż stolarki budowlanej w różnych podłożach z zastosowaniem łączników mechanicznych
Poprawny montaż stolarki budowlanej w różnych podłożach z zastosowaniem łączników mechanicznych

Prawidłowy montaż stolarki budowlanej poprzez jej wbudowanie w ściany budynku powinien sprawić, iż zamontowana stolarka stanowić będzie jednolity i trwały system ze ścianą.

Jedną z podstawowych czynności mających bezpośredni wpływ na uzyskanie takiego efektu jest mechaniczne połączenie konstrukcji stolarki z konstrukcją budynku. Sposoby i jakość wykonanych połączeń będą miały wpływ na funkcjonowanie stolarki, która poddawana jest różnicom temperatur oraz obciążeniom: ciężaru własnego, zewnętrznym pochodzącym od sił parcia i ssania wiatru, eksploatacyjnym podczas użytkowania. Niezależnie od sił równoległych w płaszczyźnie stolarki (ciężar stolarki), jak i sił prostopadłych do jej płaszczyzny (parcie i ssanie wiatru) właściwa ilość i jakość zastosowanych łączników powinna gwarantować, iż wszelkie obciążenia będą przekazywane za ich pośrednictwem na konstrukcję budynku bez zmiany funkcjonalności stolarki. Poprawny montaż powinien opierać się o przepisy prawne oraz zalecenia, takie jak: instrukcja montażu stolarki budowlanej – nr 421/2011 ITB, instrukcja montażu producenta stolarki, instrukcja i zalecenia producenta profili lub instrukcja Niemieckiego Stowarzyszenia Jakości RAL.

Przy doborze typu łącznika mechanicznego oraz jego długości należy uwzględnić sposoby montażu stolarki. W przypadku montażu przelotowego (przez profil ramy stolarki) należy wziąć pod uwagę – poza grubością ramy – szczelinę dylatacyjną (szczelina pomiędzy ramą a podłożem) oraz efektywną głębokość zakotwienia łącznika. Natomiast montaż stolarki budowlanej z wykorzystaniem specjalnych kotew montażowych bezpośrednio do podłoża powinien uwzględniać tylko efektywną głębokość zakotwienia; ta zasada dotyczy również montażu stolarki w warstwie ocieplenia budynku, tzw. „ciepły montaż stolarki” (domy pasywne), gdzie mocowanie odbywa się z wykorzystaniem specjalnych konsol mocowanych do ram stolarki oraz do podłoża budynku. Ilość łączników, odległość od narożnika ramy stolarki oraz rozstaw łączników w zależności od wymiarów stolarki określa instrukcja ITB nr 421/2011.

Polski producent zamocowań Klimas Wkręt-met posiada w swojej szerokiej ofercie łączniki przeznaczone do mocowania stolarki budowlanej, które spełniają wszystkie wymagania do stosowania ich zarówno przy montażu przelotowym, jak i z zastosowaniem kotew montażowych oraz konsoli.

 Łącznik typu LO – do montażu ram stolarki budowlanej – o średnicy 10 mm przeznaczony jest do jej mocowania w podłożach z betonu, cegieł pełnych, materiałów szczelinowych oraz betonu komórkowego. Należy zwrócić uwagę na głębokość otworu montażowego w materiałach pełnych  typu beton i cegła, która powinna być o 10 mm większa niż efektywna głębokość zakotwienia. Natomiast w przypadku wykonywania otworu w materiałach szczelinowych oraz betonie komórkowym należy wiercić bez udaru. Do maskowania miejsca posadowienia łącznika w ramie (montaż przelotowy) służą zaślepki tworzywowe typu Z.

 

 Łącznik LO + zaślepki Z 

 

 

Samogwintujące łączniki typu WHO i WHOW są przeznaczone do montażu stolarki zarówno w montażu przelotowym, jak i montażu z wykorzystaniem kotew i konsoli.

 

Łącznik samogwintujący typu WHO o średnicy 7,5 mm (średnica otworu montażowego 6,0 mm) służy do mocowania stolarki budowlanej z profili PCV. Przy montażu przelotowym należy w ramie stolarki wywiercić otwór wstępny równy średnicy łącznika wiertłem do metalu (wiercenie przez profil PCV oraz wzmocnienie stalowe profilu ramy). Pod główką  łącznika znajdują się specjalne ryfle nacinające tworzywo podczas jego wkręcania, co sprawia iż powierzchnia główki licuje się z profilem PCV. Łącznik jest przeznaczony do montażu stolarki PCV w podłożach z betonu i cegły pełnej.

  Łącznik WHO 

 

Łącznik samogwintujący typu WHOW o średnicy 7,5 mm (średnica otworu montażowego 6,0 mm) służy do montażu stolarki drewnianej, ponieważ kształt oraz średnica główki powoduje jej pełne zagłębienie w drewnie podczas wkręcania, a tym samym jej zlicowanie z powierzchnią ramy. W montażu przelotowym należy wywiercić w ramie otwór wstępny o średnicy równej średnicy łącznika. Łącznik dedykowany do montażu stolarki drewnianej w podłożu z betonu oraz cegieł pełnych.

Głębokość otworu montażowego dla łączników WHO i WHOW powinna być większa o 10 mm niż ich efektywna głębokość zakotwienia.

 Łącznik WHOW

 

 

Więcej informacji o producencie i technikach zamocowań na www.wkret-met.com.

 

źródło: kwartalnik OKNO nr 1/2017