Z CYKLU: SPORY BRANŻOWE: KOMISJA EUROPEJSKA UNIEWINNIA VELUX – CZY BĘDZIE CIĄG DALSZY ?
Z CYKLU: SPORY BRANŻOWE: KOMISJA EUROPEJSKA UNIEWINNIA VELUX – CZY BĘDZIE CIĄG DALSZY ?

7 lipca 2008 r. polski producent okien dachowych – firma FAKRO zwróciła się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do zakończenia antykonkurencyjnych działań Grupy Velux- bezpośredniego konkurenta firmy FAKRO.

Zdaniem firmy Fakro,  Velux stosował w tym okresie system tzw. rabatów wykluczających, a także podejmował inne niewłaściwe działania handlowe, by powstrzymać sprzedawców detalicznych do utrzymywania stanów magazynowych produktów FAKRO.      

Pomimo lat wysiłków firmie FAKRO nie udało się stworzyć wystarczającej sieci dystrybucji na kluczowych rynkach europejskich, czyli w państwach takich jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Holandia. Jednak problem ten dotyczył, zdaniem FAKRO, większości państw Unii Europejskiej, nie tylko największych rynków. Firma FAKRO uważała że nigdy nie będzie w stanie skutecznie konkurować, jeśli władze odpowiedzialne za kontrolę uczciwości działań przedsiębiorstw nie podejmą żadnych kroków. Działania firmy Velux ograniczały, zdaniem FAKRO, wybór konsumentom, pozbawiają dostępu do bezpiecznych okien innych konkurentów m.in. FAKRO i zmuszają ich do
płacenia zbyt wysokiej ceny za okna dachowe, które przecież używane są w większości europejskich domów i mieszkań.

Komisja Europejska już wcześniej podejmowania działania zmierzające do zagwarantowania konkurencyjności w innych obszarach związanych z budownictwem, prowadząc sprawy dotyczące armatury łazienkowej, szkła używanego w drzwiach i oknach, luster, miedzianych instalacji łazienkowych, ogrzewania i innych urządzeń sanitarnych.

Tymczasem znamy już wyniki tego dochodzenia, bowiem  Komisja Europejska zamknęła dochodzenie w sprawie Grupy VELUX nie znajdując jakichkolwiek naruszeń prawa konkurencji.  Dochodzenie, obejmowało między innymi niezapowiedziane kontrole w biurach Grupy VELUX   i w firmach dilerskich w dniach 30 września – 2 października 2008.
      
Według oświadczenia prasowego grupy VELUX:….. trakcie trwania dochodzenia VELUX w pełni współpracował z Komisją trzymając się tym samym swojej podstawowej zasady otwartości na współpracę z organami ochrony konkurencji.

Grupa VELUX od ponad dekady czyni wysiłki, by w pełni chronić zasady konkurencji rynkowej. Na uwagę zasługuje jej wewnętrzny, kompleksowy program dostosowywania działań do obowiązującego prawa, rozwijany we współpracy z uznanymi i doświadczonymi ekspertami prawa konkurencji.

„Grupa VELUX wspiera wolną konkurencję i docenia pracę niezależnych organów ochrony konkurencji. Naszym celem jest otwarte odpowiadanie na wszelkie zapytania skierowane przez te organy. Jesteśmy głęboko przekonani, że Grupa VELUX stosuje się do obowiązujących w każdym kraju przepisów ochrony konkurencji i dlatego z satysfakcją przyjęliśmy rezultaty dochodzenia” powiedział Jorgen Tang-Jensen, prezes Grupy VELUX

Z wynikami tego dochodzenia nie zgadza się firma FAKRO, wydając na ten temat swoje oświadczenie:

Jesteśmy zaskoczeni stanowiskiem Komisji Europejskiej, która w dniu 8 stycznia 2009 poinformowała nas o zamknięciu sprawy nr 39.451 – Velux, bez podania jakiegokolwiek uzasadnienia. Dziwi nas nagła decyzja Komisji, biorąc pod uwagę fakt, że sprawa została zamknięta w trakcie zbierania dodatkowych dowodów, o które poprosiła sama Komisja Europejska. Oficjalnie nie wiemy, co było przyczyną zamknięcia sprawy przeciwko Velux, ponieważ śledztwo było prowadzone na wniosek polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zakończenie postępowania przeciw zgłoszonym przez FAKRO monopolistycznym praktykom Veluxa najbardziej uderzy w małych producentów, którym trudniej konkurować z Veluxem niż firmie FAKRO, posiadającej mocną pozycję wicelidera na światowym rynku okien dachowych. O kłopotach małych firm na rynku okien dachowych świadczy fakt, że na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat kilkanaście firm z branży zamknęło produkcję a powstał zaledwie jeden producent - i co istotne - taki, który produkcję okien dachowych rozpoczął w chwili posiadania mocnej pozycji na rynku innych produktów z branży budowlanej.


Każdy klient chce dokonywać wyboru, dlatego każdy rynek potrzebuje konkurencji. Jako wicelider rynku światowego - nie obawiamy się o swoją przyszłość. Niedozwolone działania monopolisty, wykorzystujące dominująca pozycje rynkową powodują to, że nie rozwijamy się w tak szybkim tempie, jakbyśmy chcieli. Od chwili wszczęcia postępowania obserwujemy, że Velux zdecydowanie ograniczył działania naruszające artykuł 82 Traktatu UE. Jeśli tendencja ta nadal  i jeśli dalej będzie je ograniczał, uznamy że postępowanie przyniosło zakładane cele.  

Warto również podkreślić, że dzięki prowadzonemu przez Brukselę postępowaniu przeciwko firmie Velux, opinia publiczna mogła poznać przepisy traktatu UE, chroniące wolną konkurencję.

Przypuszczamy, że przedstawione przez nas dowody mogły być niekompletne, ponieważ opisując konkretne przypadki nadużyć Veluxa nie ujawnialiśmy danych osobowych dystrybutorów, którzy mogliby świadczyć na naszą korzyść.

Będziemy nadal monitorować działania firmy Velux i gromadzić dalsze dowody nadużyć. Jeśli postawa Velux nie ulegnie zmianie, wówczas to FAKRO złoży, tym razem już oficjalną skargę do Komisji Europejskiej. Mamy jednak nadzieję, że Velux poczyni starania i od tej pory będzie konkurował fair-play, w zgodzie ze wszystkimi przepisami dotyczącymi konkurencji.

Redakcje: Kwartalnika „OKNO” i portali internetowych: oknoserwis.pl i interoknaidrzwi.pl dziękują Pani Ewie WĘGRZYN z firmy FAKRO i Pani Agnieszce KAMIŃSKIEJ z firmy VELUX za przesłane i udostepnione oświadczenia i materiały prasowe.