Innowacyjny system aluminiowych kształtowników okiennych DECALU
Innowacyjny system aluminiowych kształtowników okiennych DECALU

Aluminiowe kształtowniki okienne systemu DECALU charakteryzują się innowacyjną konstrukcją, odmienną od występujących dotychczas na rynku budowlanym. Zastosowane rozwiązania zdecydowanie zmniejszają ilość elementów niezbędnych do złożenia gotowego okna, zwiększają jego szczelność i izolacyjność termiczną, upraszczają technologię montażu poprzez fabryczne zespolenie uszczelek z kształtownikiem itp. Wykonane z nich okna wyróżnia wyjątkowym design, przystosowany szczególnie do nowoczesnych projektów budowlanych.

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Okna aluminiowe są powszechnie stosowane w budynkach użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego jak hotele lub pensjonaty. W ostatnim okresie czasu znajdują coraz szersze zastosowanie także w budynkach mieszkalnych, szczególnie tzw. loftach albo rezydencjach. Jest to możliwe dzięki wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań aluminiowych kształtowników okiennych. Wyjaśnić należy, iż producenci popularnie stosują nazwę profile aluminiowe, co jest jednak sprzeczne z obowiązującym nazewnictwem normalizacyjnym.

Znany producent systemów kształtowników z PVC, firma Deceuninck, wdrożyła do produkcji wydajny, kompletny i efektywny energetycznie system aluminiowych kształtowników okiennych i drzwiowych DECALU, opracowany zgodnie z innowacyjną, opatentowaną technologią So Easy. Unikalność tego systemu polega na wykorzystaniu kilku rozwiązań stosowanych dotychczas tylko w wytwarzaniu okiennych i drzwiowych kształtowników z PVC, jak np. estetyczne ukryte odwodnienie lub fabryczne zespolenie uszczelek. Głównym założeniem tego projektu było uzyskanie zbliżonych lub lepszych parametrów izolacyjności cieplnej w porównaniu do systemów istniejących, pod obligatoryjnym warunkiem znacznego uproszczenia konstrukcji systemu, co w konsekwencji także uprościło technologię składania gotowych okien i drzwi.

Kształtowniki systemu DECALU są wyposażone w przekładkę termiczną wykonaną z tworzywa sztucznego kopolimeru ABS o grubości 49 mm. Ich konstrukcja jest przystosowane do oszklenia okien zestawami z podwójną lub potrójną szybą o grubości od 12 mm do 71 mm. Kształtowniki wykonuje się  ze stopu aluminium EN AW 6060 T66 zgodnego z normą PN-EN 573-3:2019 Aluminium i stopy aluminium – Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie – Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów. Zespolone fabrycznie z kształtownikami uszczelki przyszybowe są wytwarzane z termoplastycznego elastomeru poliestrowego TPE. Ponadto cechują się zastąpieniem klasycznej uszczelki centralnej dodatkową uszczelką zewnętrzną oraz osłonięciem rowka okuciowego stosownym profilem tworzywowym.

Wszystkie okna, w tym i wykonywane z kształtowników aluminiowych systemu DECALU, powinny spełniać wymagania zharmonizowanej normy PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. W normie podano właściwości eksploatacyjne i wymagania specjalne oraz związane z nimi badania, a także klasyfikację i ocenę zgodności, odnoszącej się do okien i drzwi zewnętrznych.

Jak powyżej stwierdzono, kształtowniki systemu DECALU są wyposażone w przekładkę termiczną, podlegają więc wymaganiom normy PN-EN 14027:2007 Kształtowniki metalowe z przekładką termiczną – Właściwości mechaniczne – Wymagania, sprawdzenia i badania do oceny. W normie zawarto wymagania dotyczące oceny wytrzymałości mechanicznej kształtowników metalowych zawierających przekładkę termiczną oraz badania potrzebne do wyznaczenia charakterystycznych parametrów mechanicznych kształtowników.

Firma Deceuninck w swoich materiałach informacyjnych podaje, iż okna wykonane z prezentowanych kształtowników spełniają m.in. wymagania wynikające z norm:

 - PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja,

 - PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja,

 - PN-EN 12210:2001 Okna i  drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja.

 

ZALETY SYSTEMU DECALU

Aluminiowe kształtowniki okienne systemu DECALU, oferowane przez firmę Deceuninck cechują: duża wydajność, łatwość obsługi, doskonałe parametry techniczne oraz wysoka estetyka. Wyróżnia je również wyjątkowy, ale minimalistyczny design, oraz szerokie możliwości projektowe.  Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt zredukowania liczby elementów niezbędnych do wykonania  jednoskrzydłowego okna tylko do 4 lub 5, gdy w konkurencyjnych produktach trzeba zużyć co najmniej 11 a nawet 15 elementów. Pozwala to na ograniczenie asortymentu stanów magazynowych, a także skraca czas produkcji wyrobów ślusarki aluminiowej nawet o 50 %. Kształtowniki pozwalają na wykonanie ukrytego, niewidocznego od zewnątrz odwodnienia, w połączeniu z całym typoszeregiem rozwiązań parapetowych i podwalinowych. Zapewnione jest przy tym szczelne rozwiązanie styków okna z konstrukcją i izolacją budynku, zgodnie z zasadami odnoszącymi się do tzw. „ciepłego montażu”.

Do najważniejszych wyróżników systemu DECALU zaliczyć można:

 • uszczelki fabrycznie zintegrowane z kształtownikami,
 • czas produkcji krótszy nawet o połowę,
 • prosty i niepowtarzalny montaż listwy przyszybowej,
 • ukryte odwodnienie,
 • ograniczona liczba elementów,
 • wyjątkowo  wygląd i smukłość konstrukcji,
 • dodatkowa uszczelka zewnętrzna,
 • unikalne centralne elementy tworzywowe.

 

CHARAKTERYSTYKA OKIEN

DECALU 88 STANDARD

Ponadczasowy styl i klasyczna linia cechuje kształtowniki Decalu 88 Standard. Elegancki, neutralny wygląd kształtowników doskonale podkreśla charakter inwestycji, w której zastosowano wykonane z nich okna. Wyroby te mogą być instalowane zarówno podczas realizacji nowych projektów budowlanych, jak i przy renowacji eksploatowanych już budynków. Okna standardowo jest wyposażone w dwa zawiasy i sześć punktów ryglujących. Przekrój skrzydła i ościeżnicy fragmentu okna uchylno-rozwieranego wykonanego z kształtowników  Decalu  88  Standard  przedstawiono  na

 fot. 1. Istotne parametry techniczno-użytkowe okien są następujące:

 • głębokość zabudowy:  ościeżnicy – 88 mm,  skrzydła – 97 mm,
 • współczynnik przenikania ciepła:

- przy szybie podwójnej Uw = 1,16 [W/(m²·K)],

- przy szybie potrójnej Uw = 0,68 [W/(m²·K)],

 • przepuszczalność powietrza – klasa 4 wg normy PN-EN 12207:2001,
 • wodoszczelność – E2250 wg normy PN-EN 12208:2001,
 • odporność na obciążenie wiatrem  – klasa C5 wg normy PN-EN 12210:2001.

Podana wartość współczynników Uw została obliczona dla okna uchylno-rozwieranego o wymiarach: szerokość – 1230 mm i wysokość – 1480 mm.

 

DECALU 94 RETRO

Kształtowniki Decalu 94 Retro stanowiące zewnętrzną część okna cechują się głębokimi zaokrągleniami, estetycznie podkreślającymi odczucie głębi, co zapewnia ich rustykalny wygląd retro. Stylistyka tej linii inspirowana była wyglądem drewnianych okien angielskich. Producent poleca tego rodzaju okna szczególnie do domów niskoenergetycznych. Słupki stałe i szprosy naklejane bezpośrednio na szkło nawiązują wizualnie do zaokrąglonego kształtu ram ościeżnicy i skrzydła. W rozwiązaniu konstrukcyjnym są wykorzystane te same okucia co w przypadku Decalu 88 Standard. Przekrój skrzydła i ościeżnicy fragmentu okna uchylno-rozwieranego wykonanego z kształtowników Decalu 94 Retro pokazano na fot. 2. Okna wykonane z przedstawionych kształtowników charakteryzują się następującymi parametrami techniczno-użytkowymi:

 • głębokość zabudowy:  ościeżnicy – 94 mm,  skrzydła – 103 mm,
 • współczynnik przenikania ciepła:

- przy szybie podwójnej Uw = 1,21 [W/(m²·K)],

- przy szybie potrójnej Uw = 0,67 [W/(m²·K)],

 • przepuszczalność powietrza – klasa 4 wg normy PN-EN 12207:2001,
 • wodoszczelność – E2250 wg normy PN-EN 12208:2001,
 • odporność na obciążenie wiatrem – klasa C5 wg normy PN-EN 12210:2001.

Wartość współczynników Uw obliczona analogicznie jak w oknach z kształtowników  Decalu 88 Standard.

 

DECALU 110 STEEL

Kształtowniki Ducalu 110 Steel  odznaczają się wyrazistym stalowym wyglądem z charakterystycznymi ścięciami zewnętrznymi, typowymi dla architektury loftów i budynków przemysłowych. Imitacja stalowych okien doskonale sprawdza się także w nowoczesnej architekturze mieszkalnej oraz w przypadku przeprowadzania renowacji budynków. Słupki stałe i szprosy naklejane bezpośrednio na szyby odpowiadają wizualnie trapezowemu kształtowi ram skrzydła i ościeżnicy. Przekrój skrzydła i ościeżnicy fragmentu okna uchylno-rozwieranego wykonanego z kształtowników Decalu 110 Steel obrazuje fot. 3. Okna tego rodzaju charakteryzują się poniżej przedstawionymi parametrami techniczno-użytkowymi:

 • głębokość zabudowy: ościeżnicy – 110 mm,  skrzydła – 103,5 mm,
 • współczynnik przenikania ciepła:

- przy szybie podwójnej Uw = 1,13 [W/(m²·K)],

- przy szybie potrójnej Uw = 0,68 [W/(m²·K)],

 • przepuszczalność powietrza – klasa 4 wg normy PN-EN 12207:2001,
 • wodoszczelność – E2250 wg normy PN-EN 12208:2001,
 • odporność na obciążenie wiatrem – klasa C5 wg normy PN-EN 12210:2001.

Wartość współczynników Uw obliczono analogicznie, jak w zaprezentowanych już oknach.

 

DECALU 88 NEW STEEL

Innowacyjnym wariantem zaprezentowanych powyżej kształtowników jest subtelna industrialna linia Decalu 88 New Steel. Wykonane z nich okna wizualnie stwarzają wrażenie stalowych ram, w związku z czym zaleca się ich stosowanie w modernistycznych i architektonicznie wyrafinowanych projektach. Przekrój skrzydła i ościeżnicy modelu okna uchylno-rozwieranego wykonanego z kształtowników Decalu 88 New Steel pokazano na fot. 4. Prezentowane okna cechują poniższe parametry techniczno-użytkowe:

 • głębokość zabudowy:  ościeżnicy – 88 mm,  skrzydła – 97 mm,
 • współczynnik przenikania ciepła:

- przy szybie podwójnej Uw = 1,21 [W/(m²·K)],

- przy szybie potrójnej Uw = 0,69 [W/(m²·K)].

Pozostałe parametry oraz sposób obliczania wartości współczynników Uw są takie same, jak w przypadku kształtowników Decalu 110 Steel.

 

DECALU 88 HIDDEN

Kształtowniki Decalu 88 Hidden służą do wykonywania okien z ukrytymi skrzydłami. Zaprojektowano je w taki sposób, iż od strony zewnętrznej budynku okno wyposażone w skrzydło otwierane wygląda jak stałe oszklenie w ramie ościeżnicy. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskuje się jednolita i spójną estetycznie fasadę budynku.  Ponadto szkło zazwyczaj stanowi nawet 85 % powierzchni całego okna, co zapewnia doskonałe doświetlenie wnętrza pomieszczeń. Jest to więc wyrób idealny do projektów ultranowoczesnych, cechujących się  minimalistyczną formą zewnętrznej fasady. Dodatkową zaletę stanowi możliwość szklenia wszystkich grubości szkła za pomocą klipsów stosowanych w wersji standardowej, bez konieczności zmiany kształtownika skrzydła. Przekrój skrzydła i ościeżnicy fragmentu okna uchylno-rozwieranego z ukrytym skrzydłem, wykonanego z kształtowników Decalu 88 Hidden przedstawia fot. 5. Okna o zaprezentowanej konstrukcji odznaczają się następującymi parametrami techniczno-użytkowymi:

 • głębokość zabudowy ościeżnicy i skrzydła – 88 mm,
 • współczynnik przenikania ciepła:

- przy szybie podwójnej Uw = 1,17 [W/(m²·K)],

- przy szybie potrójnej Uw = 0,66 [W/(m²·K)],

 • przepuszczalność powietrza – klasa 4 wg normy PN-EN 12207:2001,
 • wodoszczelność – E2400 wg normy PN-EN 12208:2001,
 • odporność na obciążenie wiatrem – klasa C5 wg normy PN-EN 12210:2001.

Wartość współczynników Uw obliczana jak w poprzednich oknach.

 

DECALU 88 OPEN-OUT

Kształtowniki Decalu 88 Open-Out umożliwiają konstrukcję okien otwieranych na zewnątrz, stosowanych głównie  w budynkach użyteczności publicznej, jak np. biurowce. Okna są zazwyczaj instalowane w wysokich ścianach osłonowych, a  maksymalna masa skrzydła może wynosić nawet 180 kg. Wyróżniają się nowoczesnym oraz eleganckim designer.  Mogą być otwierane manualnie przy pomocy klamki, a w przypadku utrudnień w otwieraniu z poziomu posadzki, istnieje możliwość wyposażenia okna w siłowniki elektryczne ze zdalnym sterowaniem. Jak podaje w swych materiałach informacyjnych producent, konstrukcja kształtowników pozwala na zastosowanie okien z nich wykonanych w fasadach wentylowanych oraz systemach oddymiania budynków. Przekrój skrzydła i ościeżnicy fragmentu okna otwieranego na zewnątrz, którego konstrukcja jest oparta o kształtowniki Decalu 88 Open-Out, obrazuje fot. 6. Okna takie charakteryzują się poniższymi parametrami techniczno-użytkowymi:

 

 • głębokość zabudowy ościeżnicy i skrzydła – 88 mm,
 • współczynnik przenikania ciepła:

- przy szybie podwójnej Uw = 1,22 [W/(m²·K)],

- przy szybie potrójnej Uw = 0,81 [W/(m²·K)],

 • przepuszczalność powietrza – klasa 4 wg normy PN-EN 12207:2001,
 • wodoszczelność – E1500 wg normy PN-EN 12208:2001,
 • odporność na obciążenie wiatrem – klasa C5 wg normy PN-EN 12210:2001.

 

DECALU 101 SCAND

Wariant prezentowanych w publikacji aluminiowych  kształtowników o symbolu DECALU 101 SCAND pozwala na wykonanie okien pełno-obrotowych, przeznaczonych głównie na rynek skandynawski, ale cieszących się także zainteresowaniem innych rynków europejskich. Okna tego systemu wyróżniają się specjalną konstrukcją okuć nożycowych, umożliwiających obrót skrzydła okna nawet o 160 ⁰. Pozwala to na komfortowy dostęp do zewnętrznej strony okna, co jest szczególnie wygodne podczas czynności konserwacyjnych oraz mycia szyb zewnętrznych. Dotychczas podobne funkcje zapewniały tylko okna drewniane i wykonywane z kształtowników PVC. Okna produkowane  z prezentowanych kształtowników są idealnym rozwiązaniem dla wysokich budynków, gwarantują bowiem efektywne utrzymanie ich czystości. Przekrój skrzydła i ościeżnicy fragmentu okna pełno-obrotowego, wykonanego z kształtowników Decalu 101 Scand pokazano na fot. 7. Wyroby te cechują następujące parametry techniczno-użytkowe:

 • głębokość zabudowy ościeżnicy i skrzydła – 101 mm,
 • współczynnik przenikania ciepła:

- przy szybie podwójnej Uw = 1,18 [W/(m²·K)],

- przy szybie potrójnej Uw = 0,76 [W/(m²·K)],

 • przepuszczalność powietrza – klasa 4 wg normy PN-EN 12207:2001,
 • wodoszczelność – E1800 wg normy PN-EN 12208:2001,
 • odporność na obciążenie wiatrem – klasa C 5 wg normy PN-EN 12210;2001,
 • maksymalna masa skrzydła – 80 kg.

 

Autor: inż. Zbigniew Czajka

OKNO 1/2020

 

Literatura                                                                                                                           

Normy: PN-EN 573-3:2019, PN-EN 14351-1:2006+A1:2010,

PN-EN 14027:2007, PN-EN 12207:2001, PN-EN 12208:2001,

PN-EN 12210:2001

Materiały informacyjne firmy Deceuninck