oknoserwis.pl

Szukaj w serwisie:

Publikacje / normalizacja

 

Statystyczne procedury odbiorcze

[ 21.02.2008 ]

Producenci okien, drzwi, okuć okiennych i drzwiowych dla zapewnienia wymaganego poziomy jakości dostaw materiałów, elementów gotowych, często materiałów pomocniczych a także oceny jakości wysłanych producentom finalnych wyrobów, okuć itp. powinni zgodnie z zaleceniami wymagań prawnych prowadzić wewnętrzną kontrolę jakości, obejmującą dostawy materiałów, proces produkcyjny oraz kontrolę przedwysyłkową.

Elementy wyposażenia budownictwa podlegające wymaganiom określonym nie tylko w dyrektywie 89/106/EWG wyroby budowlane

[ 21.02.2008 ]

Bramy, drzwi, okna, świetliki, wyłazy, klapy dachowe, żaluzje, okiennice, markizy wyposażone w napęd elektromechaniczny, elektrohydrauliczny lub pneumatyczny podlegają wymaganiom nie tylko dyrektywy budowlanej, ale w zależności od zastosowanego napędu, dodatkowo dyrektywom

Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja żaluzji wynikające z normy PN-EN 13659:2006

[ 21.02.2008 ]

Norma PN-EN 13659:2006 „Żaluzje. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem” jest normą zharmonizowaną z dyrektywą 89/106/EWG „wyroby budowlane”, która została zatwierdzona przez prezesa PKN w dniu 27.02.2006 r.

Wyroby wyposażenia budownictwa z napędem elektromechanicznym podlegające wymaganiom określonym w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE

[ 21.02.2008 ]

Prace nowelizacyjne nad dyrektywą 98/37/WE zwana dyrektywą maszynową doprowadziły do opracowania nowej wersji dyrektywy, którą w dniu 25 kwietnia 2006 r. przyjęła Rada Unii Europejskiej. Dyrektywa ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 157 w dniu 9.06.2006 jako dyrektywa 2006/42/WE.
Klasyfikacja wkładek bębenkowych w świetle norm PN-EN 1303:2000 i zastępującej ją normy PN-EN 1303:2007

Klasyfikacja wkładek bębenkowych w świetle norm PN-EN 1303:2000 i zastępującej ją normy PN-EN 1303:2007

[ 21.02.2008 ]

Jednym z najczęściej używanych urządzeń w życiu codziennym są wkładki bębenkowe. Każdy wchodząc lub wychodząc z mieszkania, domu, biura lub innego zamykanego pomieszczenia używa przynajmniej raz wkładkę bębenkową by uruchomić zamek.

Zakładowa kontrola produkcji okuć jako warunek wprowadzenia wyrobu do obrotu

[ 21.02.2008 ]

Termin zakładowa kontrola produkcji (ang. factory production control, FPC) został wprowadzony do polskich przepisów prawa przez rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004:

Wzajemna zależność między właściwościami drzwi, a okuciami przynależnymi do nich na podstawie PN-EN 14351-1:2006

[ 21.02.2008 ]

Dyrektywa 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. dotycząca wyrobów budowlanych poprzez przeniesienie jej postanowień do ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 2004 r.) stanowi, że postanowienia ustawy o wyrobach budowlanych w czasie procesu normalizacyjnego są adoptowane do norm, a poprzez postanowienia norm w czasie procesu produkcyjnego postanowienia te przyjmują konkretne właściwości w wyrobie budowlanym. Oznacza to, że taki wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania w Polsce.

Okucia przeciwpaniczne na drogach ewakuacyjnych Informacje ogólne i zalecenia dot. stosowania

[ 21.02.2008 ]

Uważaliśmy do tej pory, że podstawowym źródłem zagrożenia ludzi i występującej w następstwie tego paniki jest pożar. Jednak ostatnie wypadki zwracają uwagę na kolejne niebezpieczeństwa jakim są katastrofy budowlane i zagrożenia terrorystyczne. Stało się to powodem ponownego podjęcia tematu jakim jest zapewnienie ludziom przebywającym w miejscach zgromadzeń szybkiej ewakuacji z zagrożonego terenu i swobodnego opuszczenia miejsc zagrożonych.

Aktualny stan i kierunki normalizacji europejskiej okuć budowlanych

[ 21.02.2008 ]

Normalizacją pełnego zakresu budowlanych elementów otworowych łącznie z okuciami budowlanymi zajmuje się na szczeblu Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) Komitet Techniczny CEN/TC33 „Drzwi, okna, bramy, żaluzje, okucia budowlane i ściany osłonowe” z siedzibą w AFNOR w Paryżu. Program prac tego Komitetu od roku 1990 objął już ponad 200 pozycji roboczych (norm „nowego podejścia”) i należy do najobszerniejszych w CEN.

Charakteryzowanie i klasyfikowanie właściwości okuć budowlanych w oparciu o Normy Europejskie

[ 21.02.2008 ]

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92/04, poz. 881) Rozdział 2 artykuł 4 tej Ustawy określa, że wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych.
poprzednia 1 2 (3) 4 następna
 
Drzwi do przyszłości – najnowsze technologie i bezpieczeństwo
 • Drzwi do przyszłości – najnowsze technologie i bezpieczeństwo
 • Wybieramy okna. Na co zwrócić uwagę
 • Systemy przesuwne dopasowane do wnętrza
 • Czarne nie zawsze musi być czarne… Nowe kolory oklein okiennych w ofercie REHAU
 • Zautomatyzuj bramę z Nice – zostań sponsorem swojego klubu
 • Reklama

  Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

  Z myślą o klientach
Rozmowa z Andreasem Geithem, dyrektorem wykonawczym SWISSPACER
 • Z myślą o klientach Rozmowa z Andreasem Geithem, dyrektorem wykonawczym SWISSPACER
 • Konstrukcje proste jak klocki Lego – rozmowa z Mariuszem Megierem Dyrektorem Zarządzającym firmą Orgadata East Europe w Polsce i Europie Wschodniej
 • Mniejszy wysiłek, wyższa jakość – roboty przejmują produkcję rozmowa z Krzysztofem Mędralą współzałożycielem firmy Śląska Fabryka Okien KNS
 • Jakość nie do przebicia - rozmowa z Grzegorzem Sołtysem, dyrektorem oddziału Vetrotech Saint Gobain
 • Elastyczność, innowacje, doskonały serwis - rozmowa z Januszem Pacudą, Dyrektorem firmy PREZ-MET
 • Co to jest innowacja?
 • Co to jest innowacja?
 • Wysokie parametry techniczne Ponzio PE 78N – potwierdzone przez Instytut IFT w ROSENHEIM
 • Roto Room – otwarcie wzorcowego salonu stolarki
 • Program partnerski "Rekomendowane Salony Stolarki"
 • Piana montażowa Flexifoam doceniona przez Instytut Techniki Budowlanej
 • Strefa partnera:

   
   
  galerie:     panopticum     wieśniacze życie    siedziby  

  Wydawnictwo bud media
  ul. Szajnochy 14 85-738 Bydgoszcz
  Tel: 534 536 958

  Copyright 1994-2018 Oknoserwis.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.